Kategoriat
Kokoukset

Syyskokous 2021

Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 20.11.2021. Kokouksessa oli läsnä äänivaltaisia jäseniä 19.

Tiivistelmä kokouksen päätöksistä:

-Jäsenmaksu pidetään nykyisellään eli 20 €/jäsen, 10€/perhejäsen ja uuden jäsenen liittyminen 20 €/jäsen (kertaluonteinen).

– Yhdistyksen järjestämissä kokeissa koemaksut vuonna 2022 ovat seuraavat: NOME-B kokeet jäsenille 40€ ja ei jäsenille 45€, ja WT jäsenille 35€ ja ei jäsenille 40€, NOU jäsenille 35€ ja ei jäsenille 40€, TOKO jäsenille 25€ ja ei jäsenille 30€, MEJÄ 50€.

– Kilometrikorvauksia on maksettu hallituksen jäsenille kokousmatkoista ja koevastaavalle sekä koesihteerille kokeiden järjestämiseksi ajetuista matkoista. Lisäksi yhdistyksen hyväksi ajetuista matkoista, esim. riistan hakumatkoista on maksettu kilometrikorvaus. Kilometrikorvauksen suuruus pidettiin ennallaan 30 senttiä/km.

– Johtokunnan ja toimikuntien laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin esitetyn mukaisina (nämä ovat nähtävillä täällä FB-ryhmässä 20.11.2021 tehdyssä julkaisussa).

– Veera Jääskeläinen ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti johtokunnan puheenjohtajaksi.

– Johtokuntaan erovuoroisten tilalle ehdotettiin ja valittiin Laura Eerola ja Minna Tähtivirta.

-Varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin Kirsi Launomaa ja Elina Peltomaa

– Toimikuntien vetäjät valittiin seuraavasti:
NOME Mikko Airimo, TOKO Tiia Luomanen ja MEJÄ Elisa Uusi-Heikkilä.

– Johtokunnalle annettiin valtuudet valita edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n ja Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin tapauskohtaisesti.