Kategoriat
Ajankohtaista Kokoukset

Kutsu vuosikokoukseen 17.3.22

Kanta-Hämeen Noutajakoirayhdistys ry:n vuosikokous pidetään torstaina 17.3.2022 klo 18:00 alkaen

Kokous pyritään järjestämään kasvotusten, kokouspaikan osoite on: Etelä-Hämeen Kennelpiirin kokoustila, Parolantie 13, 13130 Hämeenlinna. Kokous järjestetään etäyhteydellä vain, jos koronarajoitukset sitä vaativat. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen (viimeistään 16.3.2022) sähköpostitse osoitteeseen elina.t.peltomaa(at)gmail.com.

Vuoden 2021 tulosten perusteella jaettavat kiertopalkinnot ja muut muistamiset jaetaan kokouksen yhteydessä, mikäli mahdollista.

Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus

2. Todetaan kokouksen laillisuus

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

4. Valitaan kokoukselle sihteeri

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

7. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa

8. Esitetään johtokunnan toimintakertomus, varainhoitokertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

9. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

10. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin

11. Käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet

12. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta

13. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.