Kategoriat
Ajankohtaista

Kanta-Hämeen noutajakoirayhdistys ry:n syyskokous ja pikkujoulut 25.11.2023 klo 18:00, Hämeen suoja (Palokunnankatu 12, Hämeenlinna)

Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.

Todetaan kokouksen laillisuus.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Valitaan kokoukselle sihteeri.

Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle.

Määrätään yhdistyksen järjestämien kokeiden osanottomaksujen suuruus.

Päätetään yhdistyksen matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle.

Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle (kalenterivuosi).

Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle, sääntöjen 12 § noudattaen.

Valitaan kaksi (2) varajäsentä johtokuntaan seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä vuodelle 2024.

Suoritetaan johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden

toimihenkilöiden valinta, lukuun ottamatta 12 §:ssä mainittuja henkilöitä.

Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n varsinaisiin kokouksiin.

Valitaan yhdistyksen edustajat Etelä-Hämeen Kennelpiiri ry:n varsinaiseen kokoukseen.

Käsitellään johtokunnan kokouksessa päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet.

Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti johtokunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

Ilmoittautumiset kokouksen jälkeen pidettävään pikkujouluun 10.11.2023 mennessä laura.m.eerola@gmail.com

Liitä maksukuitti ilmoittautumisen mukaan ja ilmoita Lauralle mahdollisista erityisruokavalioista.

Hinta jäsenet 20 eur ja ei jäsenet 35 eur.